یادداشتی در باب مثبت اندیشی در مورد کرونا

تا به حال چنین موقعیتی برای شما پیش آمده بود که بتوانید از زمان خالی بینهایتی بهره‌مند شوید .

یکی از مزیت های کرونا همین است که ما مدیر زمان خودمان شدیم و دیگر نیازی به مدیریت زمان نداریم .

می‌دانید که در هر شرایطی افرادی که زیادی مثبت می‌اندیشند حرص آدم را در می‌آورند .

آدم فکر می‌کند که آنها از پشت کوه آمده‌اند .

اما چطور است که ما برای چند وقت هم که شده کمی مثبت اندیش‌تر شویم .

از صبح که بیدار می‌شویم هزاران خبر بد ذهنمان را مشغول می‌کند تا شب که می‌خواهیم بخوابیم.

بعضی وقت ها خبر‌های مزخرف و بد توی رخت خواب ما هم می‌آیند .

چه جالب …

خب با اینهمه خبر بد روحیه‌ای از ما می‌ماند که بتوانیم از این زمان آزادی که برای ما به وجود آمده استفاده کنیم؟

مطمئنا خیر

حتی اگر شرایط هم فراهم باشد باز ما از این شرایط مثبت و خوب استفاده نمی‌کنیم چون به قول دوستان حس و حالش رو نداریم .

راهکار چیست ؟

چند خط بالاتر به آن اشاره کردم .

کمی مثبت‌تر باشیم و از زمان خالی‌مان بیشتر استفاده کنیم، شاید دیگر این زمان ها پیش نیاید.