۷ باور فروشنده موفق

۰ تومان

ذهنیت درست فروش شما را افزایش می‌دهد .

در این محصول با ۷ ذهنیت درست آشنا می‌شوید که با تغییر آن ذهنیت‌ها می‌توانید فروشتان را متحول کنید .

دسته: